ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 11:13:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
11:12:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
28.5 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
11:12:30 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.3 °C
43 %
0 PPM.
21/06/2024
11:12:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
32.5 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
11:11:08 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.4 °C
58 %
0 PPM.
21/06/2024
11:11:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34.2 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
11:09:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.3 °C
60 %
474 PPM.
21/06/2024
11:07:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
28.5 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
11:07:38 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.3 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
11:07:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32.5 °C
45 %
0 PPM.
21/06/2024
11:06:16 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.2 °C
57 %
0 PPM.
21/06/2024
11:06:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.3 °C
52 %
0 PPM.
21/06/2024
11:04:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.2 °C
60 %
474 PPM.
21/06/2024
11:02:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
28.4 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
11:02:45 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.2 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
11:02:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
32.4 °C
46 %
0 PPM.