ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 16:34:35 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
16:31:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
44 %
0 PPM.
20/06/2024
16:31:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
27.7 °C
39 %
0 PPM.
20/06/2024
16:31:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.2 °C
46 %
0 PPM.
20/06/2024
16:31:24 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.9 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
16:31:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.3 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
16:30:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.3 °C
69 %
444 PPM.
20/06/2024
16:26:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.4 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
16:26:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
27.7 °C
39 %
0 PPM.
20/06/2024
16:26:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33.1 °C
46 %
0 PPM.
20/06/2024
16:26:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.9 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
16:26:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.3 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
16:25:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.2 °C
68 %
449 PPM.
20/06/2024
16:21:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
43 %
0 PPM.
20/06/2024
16:21:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
33.1 °C
46 %
0 PPM.
20/06/2024
16:21:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
27.7 °C
38 %
0 PPM.