ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 08:50:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
08:49:45 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
08:49:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.4 °C
54 %
0 PPM.
21/06/2024
08:48:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.6 °C
63 %
420 PPM.
21/06/2024
08:46:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
31.7 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
08:46:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.5 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
08:45:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.5 °C
49 %
0 PPM.
21/06/2024
08:44:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
34.4 °C
54 %
0 PPM.
21/06/2024
08:44:49 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
08:43:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
27.9 °C
69 %
418 PPM.
21/06/2024
08:41:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.7 °C
46 %
0 PPM.
21/06/2024
08:41:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.5 °C
67 %
0 PPM.
21/06/2024
08:41:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
21/06/2024
08:39:57 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.9 °C
62 %
0 PPM.
21/06/2024
08:39:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
34.5 °C
54 %
0 PPM.
21/06/2024
08:38:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.9 °C
70 %
418 PPM.