ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 00:37:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
00:36:32 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
00:36:30 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.8 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
00:35:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
00:35:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.7 °C
49 %
0 PPM.
19/06/2024
00:35:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
00:32:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
65 %
420 PPM.
19/06/2024
00:31:41 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
00:31:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
00:30:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.3 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
00:30:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.7 °C
49 %
0 PPM.
19/06/2024
00:30:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
00:27:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
65 %
419 PPM.
19/06/2024
00:26:49 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
58 %
0 PPM.
19/06/2024
00:26:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.8 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
00:25:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.