ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 07:21:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
07:20:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30.1 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
07:20:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
27 °C
64 %
451 PPM.
25/06/2024
07:19:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.2 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:19:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
31.2 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
07:17:49 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
07:17:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:15:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
30 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
07:15:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
27 °C
64 %
454 PPM.
25/06/2024
07:14:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
30.2 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:14:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.2 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
07:12:58 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
07:12:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
07:10:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
30 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
07:10:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
27 °C
64 %
455 PPM.
25/06/2024
07:10:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
30.1 °C
49 %
0 PPM.