ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 14:27:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
14:26:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
25.2 °C
55 %
655 PPM.
25/06/2024
14:26:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
28.3 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:24:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30.1 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
14:24:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
14:22:46 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
29.2 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
14:22:46 น.
IT-Zone
8 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:22:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
29.7 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:21:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
25.2 °C
64 %
655 PPM.
25/06/2024
14:21:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
28.3 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
14:19:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
29.5 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
14:19:42 น.
ตำแหน่งทดสอบ
15 µg/m³
29.5 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
14:17:54 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.1 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:17:52 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
29.2 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
14:17:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
29.7 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:16:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
25.1 °C
54 %
659 PPM.