ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 03:59:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
03:58:45 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
03:58:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
03:58:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
30.5 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
03:58:22 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.5 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
03:55:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.5 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
03:54:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.5 °C
75 %
421 PPM.
17/06/2024
03:53:53 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
03:53:49 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.8 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
03:53:30 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
30.5 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
03:53:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
30.5 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
03:50:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
32.5 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
03:49:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.5 °C
75 %
422 PPM.
17/06/2024
03:49:01 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
03:48:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.7 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
03:48:37 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
30.6 °C
51 %
0 PPM.