ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 17:35:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
17:33:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
17:31:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
33.3 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
17:31:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
17:31:32 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.7 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
17:31:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.1 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
17:31:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.6 °C
75 %
401 PPM.
17/06/2024
17:28:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
17:26:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.3 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
17:26:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
33 °C
52 %
0 PPM.
17/06/2024
17:26:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.7 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
17:26:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
35.1 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
17:26:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.6 °C
75 %
400 PPM.
17/06/2024
17:23:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
17/06/2024
17:22:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
33.4 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
17:22:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.1 °C
52 %
0 PPM.