ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 05:49:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
05:47:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
13/06/2024
05:47:15 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
31.8 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:47:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
27 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
05:46:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
33.3 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:46:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
28 µg/m³
28.1 °C
69 %
436 PPM.
13/06/2024
05:42:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
31.4 °C
64 %
0 PPM.
13/06/2024
05:42:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
29 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
05:42:22 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
05:41:38 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
33.3 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:41:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
26 µg/m³
28.1 °C
70 %
435 PPM.
13/06/2024
05:37:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
31 µg/m³
31.5 °C
64 %
0 PPM.
13/06/2024
05:37:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
30 µg/m³
36.4 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
05:37:30 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
13/06/2024
05:36:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
28 µg/m³
33.3 °C
60 %
0 PPM.
13/06/2024
05:35:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
27 µg/m³
28.1 °C
70 %
433 PPM.