ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 10:59:59 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
10:59:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28 °C
73 %
413 PPM.
15/06/2024
10:59:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
33.1 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:56:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
10:56:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
35.5 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
10:55:25 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:55:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.4 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
10:54:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
73 %
412 PPM.
15/06/2024
10:54:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.1 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:51:28 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
10:51:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
35.6 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
10:50:33 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:50:18 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.4 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
10:49:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.1 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
10:49:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
28 °C
73 %
414 PPM.
15/06/2024
10:46:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.