ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 15:15:09 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
15:13:57 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.8 °C
49 %
0 PPM.
13/06/2024
15:12:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.8 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
15:12:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
42 %
0 PPM.
13/06/2024
15:10:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.5 °C
53 %
501 PPM.
13/06/2024
15:09:01 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
15:07:35 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.8 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
15:07:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
42 %
0 PPM.
13/06/2024
15:05:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
52 %
494 PPM.
13/06/2024
15:04:08 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
15:02:43 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.7 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
15:02:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
36 °C
42 %
0 PPM.
13/06/2024
15:00:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
52 %
493 PPM.
13/06/2024
14:59:17 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.9 °C
48 %
0 PPM.
13/06/2024
14:57:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
32.7 °C
56 %
0 PPM.
13/06/2024
14:57:46 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.9 °C
43 %
0 PPM.