ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 09:13:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
09:12:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.2 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
09:11:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:11:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.2 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
09:11:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
25.3 °C
58 %
484 PPM.
25/06/2024
09:09:57 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
09:09:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:07:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
31.2 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
09:07:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:06:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
31.2 °C
73 %
0 PPM.
25/06/2024
09:06:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
25.4 °C
53 %
485 PPM.
25/06/2024
09:05:01 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
09:05:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:02:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.1 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
09:02:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
31 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:02:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.2 °C
73 %
0 PPM.