ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 04:42:29 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
04:41:26 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:41:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
33.3 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:41:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
35.9 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
04:38:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
04:38:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
31.6 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
04:38:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
28.3 °C
74 %
417 PPM.
16/06/2024
04:36:34 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:36:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
33.3 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:36:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
35.9 °C
51 %
0 PPM.
16/06/2024
04:33:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.6 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
04:33:53 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.
16/06/2024
04:33:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
28.3 °C
74 %
418 PPM.
16/06/2024
04:31:42 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
32.5 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:31:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
33.3 °C
62 %
0 PPM.
16/06/2024
04:31:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
25 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.