ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 08:18:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
08:18:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:18:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.1 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
08:16:15 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
30.8 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
08:16:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:15:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
27.1 °C
67 %
465 PPM.
25/06/2024
08:13:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
30.5 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
08:13:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:13:16 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.2 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
08:11:23 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
08:11:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:10:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
27.1 °C
67 %
461 PPM.
25/06/2024
08:09:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30.5 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
08:08:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
08:08:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
28 µg/m³
31.2 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
08:06:32 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.