ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 22/06/2024 เวลา 00:43:45 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
22/06/2024
00:41:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
00:41:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
30.8 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
00:41:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
22/06/2024
00:41:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.4 °C
66 %
422 PPM.
22/06/2024
00:39:45 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.1 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
00:39:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
34 °C
51 %
0 PPM.
22/06/2024
00:37:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
00:36:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
30.7 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
00:36:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.
22/06/2024
00:36:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.4 °C
66 %
421 PPM.
22/06/2024
00:34:54 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
31.1 °C
60 %
0 PPM.
22/06/2024
00:34:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
33.9 °C
51 %
0 PPM.
22/06/2024
00:32:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
1 µg/m³
30.9 °C
61 %
0 PPM.
22/06/2024
00:32:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
30.8 °C
46 %
0 PPM.
22/06/2024
00:32:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
30.5 °C
49 %
0 PPM.