ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/06/2024 เวลา 19:35:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/06/2024
19:34:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.5 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
19:34:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
19:34:38 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
19:33:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28 °C
74 %
398 PPM.
23/06/2024
19:30:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
19:30:22 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
19:30:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.5 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
19:29:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
19:29:47 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.
23/06/2024
19:28:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28 °C
74 %
396 PPM.
23/06/2024
19:25:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.
23/06/2024
19:25:30 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
23/06/2024
19:25:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.4 °C
63 %
0 PPM.
23/06/2024
19:24:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
34.4 °C
53 %
0 PPM.
23/06/2024
19:24:55 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
31.8 °C
61 %
0 PPM.