ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/06/2024 เวลา 15:13:27 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/06/2024
15:11:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.8 °C
59 %
541 PPM.
21/06/2024
15:11:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
28.1 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
15:11:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.4 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
15:11:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.3 °C
44 %
0 PPM.
21/06/2024
15:10:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
15:10:07 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.5 °C
58 %
0 PPM.
21/06/2024
15:06:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
28.2 °C
38 %
0 PPM.
21/06/2024
15:06:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
26.7 °C
60 %
544 PPM.
21/06/2024
15:06:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.4 °C
41 %
0 PPM.
21/06/2024
15:06:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32.4 °C
43 %
0 PPM.
21/06/2024
15:05:16 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.3 °C
55 %
0 PPM.
21/06/2024
15:05:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.4 °C
51 %
0 PPM.
21/06/2024
15:01:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
42 µg/m³
28.4 °C
39 %
0 PPM.
21/06/2024
15:01:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
26.5 °C
60 %
537 PPM.
21/06/2024
15:01:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.4 °C
41 %
0 PPM.