ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 11:35:53 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
11:35:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
35.3 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
11:35:19 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
11:34:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
74 %
410 PPM.
15/06/2024
11:34:21 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:34:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.5 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
11:33:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
33.2 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:30:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
35.3 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
11:30:27 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
11:29:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
74 %
406 PPM.
15/06/2024
11:29:29 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:29:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.5 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
11:28:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
33.2 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
11:25:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
35.3 °C
47 %
0 PPM.
15/06/2024
11:25:34 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
35.1 °C
46 %
0 PPM.
15/06/2024
11:24:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
74 %
410 PPM.