ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 02:26:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
02:23:40 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
02:23:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.6 °C
51 %
0 PPM.
19/06/2024
02:23:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.1 °C
66 %
420 PPM.
19/06/2024
02:22:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
02:22:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
02:22:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32.6 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
02:18:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.6 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
02:18:48 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
02:18:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
66 %
420 PPM.
19/06/2024
02:17:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
02:17:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
02:17:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
64 %
0 PPM.
19/06/2024
02:13:57 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.8 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
02:13:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35.6 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
02:13:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
66 %
418 PPM.