ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 22:17:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
22:16:52 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
32.5 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
22:16:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
22:16:29 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
18 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
22:15:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
74 %
406 PPM.
15/06/2024
22:14:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
33.1 °C
48 %
0 PPM.
15/06/2024
22:14:02 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
32.8 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
22:12:00 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
22:11:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
22:11:37 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
22:10:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.2 °C
74 %
407 PPM.
15/06/2024
22:09:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
32.8 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
22:09:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
33.1 °C
48 %
0 PPM.
15/06/2024
22:07:08 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.4 °C
61 %
0 PPM.
15/06/2024
22:07:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
36.6 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
22:06:45 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
33.6 °C
61 %
0 PPM.