ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 12:52:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
12:51:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:51:49 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.9 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:50:04 น.
IT-Zone
11 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:50:00 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.2 °C
57 %
706 PPM.
25/06/2024
12:49:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.9 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
12:49:52 น.
งานซ่อมฯ
28 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
12:48:02 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
30.3 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:46:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:46:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
31.9 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:45:12 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:44:59 น.
งานซ่อมฯ
28 µg/m³
29.3 °C
68 %
0 PPM.
25/06/2024
12:44:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.9 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
12:44:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
25.2 °C
56 %
719 PPM.
25/06/2024
12:43:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
30.6 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
12:42:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.