ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 13/06/2024 เวลา 10:52:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
13/06/2024
10:49:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.8 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:49:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
28.9 °C
53 %
0 PPM.
13/06/2024
10:48:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
29.8 °C
34 %
0 PPM.
13/06/2024
10:48:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.6 °C
55 %
460 PPM.
13/06/2024
10:44:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28.9 °C
53 %
0 PPM.
13/06/2024
10:44:22 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:43:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
29.9 °C
35 %
0 PPM.
13/06/2024
10:43:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.6 °C
56 %
460 PPM.
13/06/2024
10:39:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29 °C
53 %
0 PPM.
13/06/2024
10:39:30 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:39:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
29.9 °C
35 %
0 PPM.
13/06/2024
10:38:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.6 °C
56 %
461 PPM.
13/06/2024
10:34:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
35.9 °C
50 %
0 PPM.
13/06/2024
10:34:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
14 µg/m³
28.9 °C
54 %
0 PPM.
13/06/2024
10:34:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
30 °C
35 %
0 PPM.