ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 20:07:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
20:07:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
68 %
409 PPM.
14/06/2024
20:04:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
32.1 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
20:04:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.6 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
20:04:36 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.5 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
20:04:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
20:03:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
33.2 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
20:02:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
68 %
410 PPM.
14/06/2024
19:59:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32.2 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
19:59:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.6 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
19:59:45 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
19:59:45 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.5 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
19:58:33 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
33.1 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
19:57:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
68 %
409 PPM.
14/06/2024
19:54:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.7 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
19:54:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
32.2 °C
51 %
0 PPM.