ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 13:11:32 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
13:10:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
17/06/2024
13:09:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
407 PPM.
17/06/2024
13:08:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.8 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
13:08:39 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
33.9 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:08:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
13:08:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
34.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
13:05:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
0 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
17/06/2024
13:04:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.6 °C
75 %
407 PPM.
17/06/2024
13:03:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
33.9 °C
51 %
0 PPM.
17/06/2024
13:03:47 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
34 °C
49 %
0 PPM.
17/06/2024
13:03:41 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
13:03:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
34.7 °C
54 %
0 PPM.
17/06/2024
13:00:50 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
32.3 °C
64 %
0 PPM.
17/06/2024
12:59:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.6 °C
75 %
409 PPM.
17/06/2024
12:58:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
34 °C
49 %
0 PPM.