ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 16:06:36 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
16:06:26 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.8 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
16:04:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
31.1 °C
46 %
0 PPM.
14/06/2024
16:04:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.4 °C
56 %
476 PPM.
14/06/2024
16:03:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
22.9 °C
54 %
0 PPM.
14/06/2024
16:03:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
36 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
16:02:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
22.4 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
16:01:34 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.6 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
15:59:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
31.2 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
15:59:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.4 °C
55 %
480 PPM.
14/06/2024
15:58:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
23.3 °C
56 %
0 PPM.
14/06/2024
15:58:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
15:58:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
23.1 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
15:56:43 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
28.6 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
15:54:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
31.2 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
15:54:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.4 °C
55 %
480 PPM.