ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 09:22:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 92.74 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
09:22:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.3 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
09:21:36 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:21:33 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.2 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
09:21:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
17 µg/m³
25.7 °C
61 %
494 PPM.
25/06/2024
09:19:42 น.
งานซ่อมฯ
21 µg/m³
30.8 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
09:19:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:17:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.3 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
09:16:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:16:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.2 °C
72 %
0 PPM.
25/06/2024
09:16:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
25.5 °C
61 %
487 PPM.
25/06/2024
09:14:51 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
09:14:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:12:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.2 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
09:11:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
09:11:49 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.2 °C
72 %
0 PPM.