ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 01:37:55 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
01:34:55 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
01:34:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
01:33:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.1 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
01:33:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
01:33:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.6 °C
64 %
0 PPM.
19/06/2024
01:33:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
65 %
418 PPM.
19/06/2024
01:30:03 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
01:30:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.6 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
01:28:59 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.1 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
01:28:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.5 °C
50 %
0 PPM.
19/06/2024
01:28:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
19/06/2024
01:27:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.1 °C
65 %
419 PPM.
19/06/2024
01:25:11 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
31.7 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
01:25:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.7 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
01:24:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.1 °C
46 %
0 PPM.