ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 15:16:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
15:15:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
25.4 °C
53 %
612 PPM.
24/06/2024
15:15:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
15:14:52 น.
ตำแหน่งทดสอบ
7 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
15:14:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
31.6 °C
59 %
0 PPM.
24/06/2024
15:13:36 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
24/06/2024
15:13:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
31.5 °C
44 %
0 PPM.
24/06/2024
15:10:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
25.3 °C
53 %
614 PPM.
24/06/2024
15:10:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
15:09:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.7 °C
67 %
0 PPM.
24/06/2024
15:08:44 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
24/06/2024
15:08:42 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
31.6 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
15:05:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
25.5 °C
53 %
620 PPM.
24/06/2024
15:05:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
32.2 °C
46 %
0 PPM.
24/06/2024
15:05:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
32.2 °C
43 %
0 PPM.
24/06/2024
15:05:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.6 °C
67 %
0 PPM.