ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 03:55:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
03:55:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30.1 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
03:55:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
30.3 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
03:55:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
03:53:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.9 °C
62 %
462 PPM.
25/06/2024
03:53:30 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
03:53:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:50:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.2 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
03:50:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
9 µg/m³
30.3 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
03:50:20 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
21 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
03:48:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.9 °C
61 %
464 PPM.
25/06/2024
03:48:38 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
03:48:37 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:46:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
30.2 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
03:45:32 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.4 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
03:45:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.