ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 11:15:40 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 84.19 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 101.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
11:14:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
11:14:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
11:14:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.4 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:12:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.3 °C
55 %
590 PPM.
25/06/2024
11:12:34 น.
IT-Zone
16 µg/m³
29.6 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
11:11:50 น.
งานซ่อมฯ
28 µg/m³
29.5 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:09:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
15 µg/m³
31.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
11:09:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.4 °C
70 %
0 PPM.
25/06/2024
11:09:12 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.4 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:07:41 น.
IT-Zone
15 µg/m³
29.6 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:07:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.5 °C
56 %
577 PPM.
25/06/2024
11:06:59 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
30.8 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
11:06:58 น.
งานซ่อมฯ
28 µg/m³
29.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
11:04:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
31.5 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
11:04:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
70 %
0 PPM.