ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 13:55:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
13:54:31 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.7 °C
55 %
0 PPM.
14/06/2024
13:53:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
460 PPM.
14/06/2024
13:52:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
31.5 °C
41 %
0 PPM.
14/06/2024
13:51:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.5 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
13:49:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.5 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
13:48:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
54 %
462 PPM.
14/06/2024
13:47:52 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.6 °C
42 %
0 PPM.
14/06/2024
13:46:57 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.5 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
13:44:44 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
28.6 °C
46 %
0 PPM.
14/06/2024
13:43:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
54 %
462 PPM.
14/06/2024
13:43:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.8 °C
43 %
0 PPM.
14/06/2024
13:39:52 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
28.6 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
13:38:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.5 °C
55 %
460 PPM.
14/06/2024
13:38:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
32 °C
44 %
0 PPM.
14/06/2024
13:37:13 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35.5 °C
48 %
0 PPM.