ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 19:45:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
19:45:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
32.2 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
19:45:11 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.7 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
19:45:09 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.5 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
19:45:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
36.4 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
19:43:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
33.1 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
19:42:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
27.8 °C
68 %
411 PPM.
14/06/2024
19:39:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.1 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
19:38:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
32.2 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
19:37:37 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
32.7 °C
48 %
0 PPM.
14/06/2024
19:37:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.4 °C
49 %
0 PPM.
14/06/2024
19:36:19 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
57 %
0 PPM.
14/06/2024
19:36:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.9 °C
68 %
411 PPM.
14/06/2024
19:34:09 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.1 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
19:33:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
32.1 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
19:32:44 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
32.8 °C
48 %
0 PPM.