ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 21:44:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
21:43:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.9 °C
69 %
406 PPM.
14/06/2024
21:42:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.3 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
21:42:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.8 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
21:41:54 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
21:41:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.1 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
21:40:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
33.2 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
21:38:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.9 °C
69 %
406 PPM.
14/06/2024
21:37:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.3 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
21:37:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.8 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
21:37:01 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
21:37:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.1 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
21:36:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
33.2 °C
58 %
0 PPM.
14/06/2024
21:33:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.9 °C
69 %
407 PPM.
14/06/2024
21:32:24 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.3 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
21:32:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.9 °C
50 %
0 PPM.