ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 13:14:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
13:14:17 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
28.9 °C
62 %
0 PPM.
25/06/2024
13:14:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.8 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
13:12:41 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
26 µg/m³
29.4 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
13:11:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
13:11:23 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
31.9 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
13:10:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
20 µg/m³
25.1 °C
57 %
662 PPM.
25/06/2024
13:09:31 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
13:09:24 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
13:09:24 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
29.9 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
13:07:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
28 µg/m³
29.4 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
13:06:31 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.9 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
13:06:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
13:05:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
21 µg/m³
25 °C
59 %
671 PPM.
25/06/2024
13:04:39 น.
IT-Zone
9 µg/m³
30.1 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
13:04:33 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
29 °C
53 %
0 PPM.