ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 21:27:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
21:24:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
21:23:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
20/06/2024
21:23:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32 °C
47 %
0 PPM.
20/06/2024
21:23:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35.4 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
21:23:20 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.6 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
21:22:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.8 °C
70 %
412 PPM.
20/06/2024
21:19:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
32.2 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
21:19:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
20/06/2024
21:18:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
32 °C
47 %
0 PPM.
20/06/2024
21:18:29 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
35.4 °C
51 %
0 PPM.
20/06/2024
21:18:28 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.6 °C
59 %
0 PPM.
20/06/2024
21:17:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.8 °C
70 %
413 PPM.
20/06/2024
21:14:16 น.
ตำแหน่งทดสอบ
1 µg/m³
32.3 °C
45 %
0 PPM.
20/06/2024
21:14:08 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
20/06/2024
21:14:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
32 °C
47 %
0 PPM.