ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 16:40:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
16:40:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
29.5 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:39:25 น.
IT-Zone
5 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:38:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
27.8 °C
40 %
0 PPM.
25/06/2024
16:37:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.2 °C
55 %
749 PPM.
25/06/2024
16:36:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
30 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
16:36:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.9 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
16:35:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
29.5 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:34:33 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:33:19 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
30 µg/m³
27.8 °C
38 %
0 PPM.
25/06/2024
16:32:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25.2 °C
56 %
750 PPM.
25/06/2024
16:31:49 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
16:31:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:30:38 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
16:30:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:29:41 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.