ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 11:41:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
11:38:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
11:38:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
31.5 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
11:38:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:38:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
19 µg/m³
25.4 °C
56 %
668 PPM.
25/06/2024
11:37:00 น.
IT-Zone
15 µg/m³
29.7 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
11:36:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
29.9 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:36:10 น.
งานซ่อมฯ
29 µg/m³
29.2 °C
63 %
0 PPM.
25/06/2024
11:33:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
32 µg/m³
31.5 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
11:33:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.6 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
11:33:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:33:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.5 °C
58 %
660 PPM.
25/06/2024
11:32:09 น.
IT-Zone
17 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
11:31:24 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
15 µg/m³
30.1 °C
46 %
0 PPM.
25/06/2024
11:31:18 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
29.1 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
11:29:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
31.5 °C
70 %
0 PPM.