ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 06:19:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
06:19:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
06:19:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.4 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
06:19:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.7 °C
64 %
0 PPM.
20/06/2024
06:18:25 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
06:18:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.6 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
06:17:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
68 %
457 PPM.
20/06/2024
06:14:33 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
06:14:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
30.4 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
06:14:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.
20/06/2024
06:13:33 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
06:13:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
34.6 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
06:12:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
68 %
458 PPM.
20/06/2024
06:09:40 น.
ตำแหน่งทดสอบ
3 µg/m³
30.6 °C
49 %
0 PPM.
20/06/2024
06:09:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.4 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
06:09:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
31.8 °C
64 %
0 PPM.