ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 16:00:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
15:59:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
28.1 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
15:57:38 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.4 °C
58 %
714 PPM.
25/06/2024
15:57:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
29.7 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
15:57:35 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
15:56:17 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
28.7 °C
69 %
0 PPM.
25/06/2024
15:56:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
29.7 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
15:55:38 น.
IT-Zone
3 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:54:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
28.1 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
15:52:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:52:43 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
29.6 °C
56 %
0 PPM.
25/06/2024
15:52:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.4 °C
58 %
715 PPM.
25/06/2024
15:51:16 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
15:50:46 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:49:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
28 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
15:47:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
29.2 °C
59 %
0 PPM.