ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 17/06/2024 เวลา 00:50:08 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
17/06/2024
00:49:53 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
00:48:55 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
00:48:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:48:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
28.5 °C
75 %
419 PPM.
17/06/2024
00:48:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
6 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
00:48:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
31 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:45:01 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
8 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
00:44:03 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
00:44:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35.1 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:43:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.5 °C
75 %
419 PPM.
17/06/2024
00:43:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
17/06/2024
00:43:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
31 °C
53 %
0 PPM.
17/06/2024
00:40:10 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
17/06/2024
00:39:11 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
32.6 °C
62 %
0 PPM.
17/06/2024
00:39:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
35 °C
53 %
0 PPM.