ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 20/06/2024 เวลา 03:19:56 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
20/06/2024
03:19:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
20/06/2024
03:19:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
03:18:58 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.9 °C
63 %
0 PPM.
20/06/2024
03:18:19 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
35 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
03:18:16 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
03:15:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
66 %
465 PPM.
20/06/2024
03:14:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
20/06/2024
03:14:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
03:14:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
31.9 °C
63 %
0 PPM.
20/06/2024
03:13:24 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
35 °C
52 %
0 PPM.
20/06/2024
03:13:24 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
20/06/2024
03:10:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.9 °C
66 %
466 PPM.
20/06/2024
03:09:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
30.8 °C
53 %
0 PPM.
20/06/2024
03:09:25 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
31.1 °C
50 %
0 PPM.
20/06/2024
03:09:14 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
31.9 °C
63 %
0 PPM.