ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 05:27:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
05:25:57 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
05:25:53 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
05:24:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
26.9 °C
63 %
456 PPM.
25/06/2024
05:23:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.9 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
05:22:56 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
30.1 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
05:22:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
05:21:04 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
05:21:01 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
05:19:28 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
26.9 °C
63 %
458 PPM.
25/06/2024
05:18:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.9 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
05:18:04 น.
ตำแหน่งทดสอบ
12 µg/m³
30.1 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
05:17:55 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
31.2 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
05:16:12 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
30.7 °C
61 %
0 PPM.
25/06/2024
05:16:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
12 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/06/2024
05:14:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
26.9 °C
63 %
458 PPM.