ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 16:09:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
16:08:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
28 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:07:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
25.4 °C
57 %
722 PPM.
25/06/2024
16:07:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
16:07:20 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
29.4 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
16:06:08 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
29 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
16:06:05 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
29.6 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:05:22 น.
IT-Zone
4 µg/m³
30.6 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
16:04:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
16 µg/m³
28 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
16:02:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
25.4 °C
58 %
722 PPM.
25/06/2024
16:02:29 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
29.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
16:02:28 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
29.7 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
16:01:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
29.7 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
16:01:10 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
28.9 °C
68 %
0 PPM.
25/06/2024
16:00:30 น.
IT-Zone
2 µg/m³
30.5 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
15:59:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
28.1 °C
44 %
0 PPM.