ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 19/06/2024 เวลา 14:06:19 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
19/06/2024
14:05:00 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
31.5 °C
46 %
0 PPM.
19/06/2024
14:04:51 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
19/06/2024
14:04:50 น.
ตำแหน่งทดสอบ
2 µg/m³
34.7 °C
44 %
0 PPM.
19/06/2024
14:04:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.3 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
14:04:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.4 °C
49 %
0 PPM.
19/06/2024
14:04:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.8 °C
63 %
431 PPM.
19/06/2024
14:00:00 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.6 °C
60 %
0 PPM.
19/06/2024
13:59:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.7 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
13:59:57 น.
ตำแหน่งทดสอบ
0 µg/m³
34.7 °C
44 %
0 PPM.
19/06/2024
13:59:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
34.3 °C
47 %
0 PPM.
19/06/2024
13:59:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
35.3 °C
48 %
0 PPM.
19/06/2024
13:59:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
62 %
434 PPM.
19/06/2024
13:55:08 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.4 °C
59 %
0 PPM.
19/06/2024
13:55:06 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
31.9 °C
52 %
0 PPM.
19/06/2024
13:55:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
34.3 °C
47 %
0 PPM.