ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 07:26:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 29.17 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
07:26:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
07:24:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.9 °C
67 %
431 PPM.
14/06/2024
07:23:53 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
07:22:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
32.9 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
07:21:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
18 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
07:19:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
27.9 °C
67 %
431 PPM.
14/06/2024
07:19:01 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
32.1 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
07:17:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
22 µg/m³
32.9 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
07:17:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
24 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
07:14:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
27.9 °C
67 %
430 PPM.
14/06/2024
07:14:09 น.
งานซ่อมฯ
22 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.
14/06/2024
07:12:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
19 µg/m³
32.9 °C
61 %
0 PPM.
14/06/2024
07:12:08 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
35.3 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
07:09:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.9 °C
67 %
430 PPM.
14/06/2024
07:09:16 น.
งานซ่อมฯ
26 µg/m³
32 °C
62 %
0 PPM.