ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 04:05:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
04:05:01 น.
ตำแหน่งทดสอบ
17 µg/m³
30.3 °C
51 %
0 PPM.
25/06/2024
04:04:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
04:03:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
26.9 °C
62 %
461 PPM.
25/06/2024
04:03:13 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
04:03:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
32.2 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
04:00:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
30.1 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
04:00:09 น.
ตำแหน่งทดสอบ
17 µg/m³
30.3 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
04:00:03 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
20 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
03:58:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
26.9 °C
62 %
465 PPM.
25/06/2024
03:58:22 น.
งานซ่อมฯ
18 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
03:58:20 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
32.1 °C
48 %
0 PPM.
25/06/2024
03:55:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
12 µg/m³
30.1 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
03:55:17 น.
ตำแหน่งทดสอบ
16 µg/m³
30.3 °C
50 %
0 PPM.
25/06/2024
03:55:11 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
23 µg/m³
31.3 °C
66 %
0 PPM.
25/06/2024
03:53:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
14 µg/m³
26.9 °C
62 %
462 PPM.