ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 14:59:03 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
14:58:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
11 µg/m³
29.8 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
14:58:51 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
29.8 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
14:57:06 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
28.8 °C
67 %
0 PPM.
25/06/2024
14:57:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:56:55 น.
IT-Zone
5 µg/m³
30.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:56:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
25.4 °C
59 %
659 PPM.
25/06/2024
14:54:01 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
29.4 °C
57 %
0 PPM.
25/06/2024
14:53:55 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
29.5 °C
55 %
0 PPM.
25/06/2024
14:52:10 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
29.6 °C
43 %
0 PPM.
25/06/2024
14:52:10 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
28.7 °C
64 %
0 PPM.
25/06/2024
14:52:03 น.
IT-Zone
6 µg/m³
30.2 °C
58 %
0 PPM.
25/06/2024
14:51:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
25.3 °C
57 %
672 PPM.
25/06/2024
14:50:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
28.5 °C
42 %
0 PPM.
25/06/2024
14:49:02 น.
ตำแหน่งทดสอบ
13 µg/m³
29.7 °C
53 %
0 PPM.
25/06/2024
14:47:17 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
28.6 °C
60 %
0 PPM.