ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 15/06/2024 เวลา 19:12:46 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
15/06/2024
19:11:54 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.5 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
19:11:54 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
15/06/2024
19:11:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.5 °C
62 %
0 PPM.
15/06/2024
19:08:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
75 %
403 PPM.
15/06/2024
19:08:41 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
33.8 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
19:08:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
33.5 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
19:07:02 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
7 µg/m³
36.5 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
19:07:02 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
15/06/2024
19:06:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.5 °C
62 %
0 PPM.
15/06/2024
19:03:48 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
33.8 °C
50 %
0 PPM.
15/06/2024
19:03:47 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
33.5 °C
52 %
0 PPM.
15/06/2024
19:03:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.2 °C
75 %
404 PPM.
15/06/2024
19:02:10 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
32.2 °C
62 %
0 PPM.
15/06/2024
19:02:09 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
6 µg/m³
36.5 °C
51 %
0 PPM.
15/06/2024
19:01:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
7 µg/m³
33.6 °C
62 %
0 PPM.