ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/06/2024 เวลา 12:19:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 106.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/06/2024
12:19:13 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
19 µg/m³
25.4 °C
54 %
723 PPM.
25/06/2024
12:18:25 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
12:17:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
13 µg/m³
31.8 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:17:38 น.
ตำแหน่งทดสอบ
14 µg/m³
31.8 °C
44 %
0 PPM.
25/06/2024
12:15:57 น.
IT-Zone
11 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
25/06/2024
12:15:34 น.
งานซ่อมฯ
38 µg/m³
29.2 °C
52 %
0 PPM.
25/06/2024
12:15:33 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
29.7 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
12:14:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
19 µg/m³
25.4 °C
54 %
719 PPM.
25/06/2024
12:13:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
33 µg/m³
31.4 °C
71 %
0 PPM.
25/06/2024
12:12:53 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
31.9 °C
47 %
0 PPM.
25/06/2024
12:12:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
31.7 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
12:11:05 น.
IT-Zone
10 µg/m³
29.9 °C
59 %
0 PPM.
25/06/2024
12:10:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
29.7 °C
45 %
0 PPM.
25/06/2024
12:10:35 น.
งานซ่อมฯ
37 µg/m³
29.3 °C
54 %
0 PPM.
25/06/2024
12:08:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
18 µg/m³
25.3 °C
55 %
713 PPM.