ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 14/06/2024 เวลา 23:07:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 64.96 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 60.68 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
14/06/2024
23:05:00 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
23:04:55 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
23:04:47 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
23:04:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
19 µg/m³
36 °C
51 %
0 PPM.
14/06/2024
23:03:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
27.9 °C
70 %
403 PPM.
14/06/2024
23:03:39 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
17 µg/m³
33.3 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
23:00:07 น.
ตำแหน่งทดสอบ
5 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
23:00:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
22:59:55 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.
14/06/2024
22:59:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
36.1 °C
52 %
0 PPM.
14/06/2024
22:58:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
27.9 °C
70 %
406 PPM.
14/06/2024
22:58:47 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
14 µg/m³
33.3 °C
59 %
0 PPM.
14/06/2024
22:55:15 น.
ตำแหน่งทดสอบ
4 µg/m³
32.2 °C
47 %
0 PPM.
14/06/2024
22:55:10 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
31.7 °C
50 %
0 PPM.
14/06/2024
22:55:03 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
30.7 °C
60 %
0 PPM.